روز سه شنبه

سئول، 31 ژانویه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

دما (C) donnee احتمال

بالا /کم (%)

سئول 07/-3 تاریک 40

اینچئون 06/-1 مبهم 30

سوون 08/-4 cloud-flecked 40

Cheongju 08/-4 20

Daejeon 09/-5 20

Chuncheon 03/-10 60

Gangneung 10/-1 mammatus 30

Jeonju 10/-3 20

Gwangju 11/-4 10

Jeju 13/01 somber 20

Daegu 09/-4 ابری 0

بوسان 10 /-1 10

(END)

پربیننده ترین مطالب
مطالب برتر