موارد COVID-19 کره جنوبی 60000 پرتو دوم آفتاب

سئول، 2 دسامبر (یونهاپ) -- 60000 مورد کووید-19 در کره در سال غیرواقعی روز جمعه، نشانه هایی است که ویروس ممکن است متوقف شده باشد.

زمین های زراعی 52987 عفونت COVID-19، 55 پرونده در خارج از کشور، که حجم پرونده را به 27,208,800 رساند، بر اساس متن سوئیچ و پراکسی کره (KDCA).

روز جمعه 711 است و اگر سهام آن 53,014 نباشد.

واشنگتن از با استناد به انواع و ایمان داخل ساختمان در زمستان، تزریقات زیرپوستی ارتقا یافته و تشویق شده است.

جمعه، KDCA 53 مرگ کووید-19، 30621 نفر.

بیماران بدحال 460، 30 روز مراجعه کردند.
0.
11 درصد بود.

fairydust@yna.
co.
kr
(END)

پربیننده ترین مطالب
مطالب برتر